Group 8

                                                   

Group 8 Biography
 

 I am teacher Stijn. hoi

 

         Tr. Stijn

 

 

  

 

Taal

http://www.regenboog-gorinchem.nl/woordentrainer/ (Nederlandse woorden flitsen)

http://www.onlineklas.nl/index.asp

www.taal-oefenen.nl

www.spelletjes.nl/spellen/taal

Rekenen

http://www.rekenspelletjes.nl/

http://www.onlineklas.nl/index.asp

www.rekenen-oefenen.nl

www.rekenweb.n

www.wisweb.nl

www.schubi.nl

Leuke filmpjes

www.schooltv.nl

www.jeugdjournaal.nl

http://m.schooltvbeeldbank.nl

Overige links

www.leestrainer.nl (om je AVI niveau te verbeteren , ga je naar Technisch lezen)

http://www.docukit.nl/inhoud/docukit.asp?tree=0&startpage=1 (voor werkstukken en spreekbeurten)

www.spelletjesplein.nl


23 januari - 27 januari 2017

project: Watercyclus

Weekendkring

 

Weekopening

 

Engels

 tr rochelle

Auto R

 automatiseren van rekenbasisvaardigheden

Eten/Pauze

 

Rekenen

 FBE examen training

Ned. Taal

 

Pauze

 

Mens en Natuur

 

Snack/Pauze

 

Leesbingo/ Leescircuit

 lezen/begrijpend lezen

Soc. Emo.

 

Huiswerk

 

Evaluatie/Coole Kikker

 

Naar huis

 

 

 

Morning devotion

 

Avi Lezen

 

Rekenen

 FBE examen training

Auto R

automatiseren van reken basisvaardigheden

Eten/ Pauze

 

Engels

 tr rochelle

Taal

 

Pauze

 

Mens en natuur

 project water

Snack/Pauze

 

Gym

 juf Jeltsje

Huiswerk begeleiding

 

Evaluatie/Coole Kikker

 

Naar huis.

 

Morning devotion

 

Avi Lezen

 

Soc. Emo

 

Taal

 

Eten/ Pauze

 

Engels

tr rochelle

Rekenen

 FBE examen training

Pauze

 

Dans/muziek

djembe 

Evaluatie/Coole Kikker

 

Naar huis

 

 

Morning devotion

 

Rekenen

FBE examen training 

Taal

 

Auto R

 

Eten/Pauze

 

Godsdienst

 tr kim

Engels

 tr rochelle

Pauze

 

Weektaak/ contractwerk/ FBE examentraining

 

Snack/Pauze

 

Mens en maatschappij

 

Huiswerk

 

Evaluatie/Coole Kikker

 

Naar huis

 

Prayer service

 

Soc. Emo.

 

AVI lezen

 

Taal

 

Muziek/ Dans

 

Eten/Pauze

 

Godsdienst

 tr kim

Engels

 tr rochelle

Pauze

 

Rekenen

 FBE examen training

Snack/Pauze

 

Leesbingo/Leescircuit

 

Handvaardigheid

 

Evaluatie/Coole Kikker

 

Naar huis

 

                                                           

                                                                  

 

                                                                           Gym & Dans

 Dresscode: Gym Kleding 

 

Contact Info

Sint Marie Laurence School


Address : Ellis Drive #1
Middle Region
Country : Sint Maarten
Phone : 54 75752
Fax : 54 75752
Email :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Teacher email login